فهرست بستن

سایت بازی حکم آنلاین شرطی

بازی حکم آنلاین

سایت بازی حکم آنلاین شرطیبازی حکم آنلاين بازی حکم آنلاين بازی حکم آنلاين,بازی  حکم شرطی آنلاين ,حکم آنلاين برای کامپیوتر,بازی حکم پولی آنلاين

اگر شما در یک خوانواده ایرانی زدگی می کنید بدون شک با بازی حکم آشنایی دارید و در این بازی تجربه بسیاری دارید ، بازی حکم یک بازی دو و چهر نفره پاسور است و آن را هم به صورت فیزیکی می تواند انجام دهید هم به صورت آنلاین و از آن می توانید لذت ببرید.

برگه های پاسور تشکیل شده از ۲ رنگ و ۴ نوع هستند که شامل پیک ، خشت ، گیشنیز ، دل می باشد که از هر کدام از این برگه ها ۱۳ عدد در وجود دارد که شامل (به ترتیب اهمیت ) تک ، شاه ، بی بی ، سرباز ، ده ، نه ، هشت ، هفت ، شش ، پنج ، چهار ، سه ، دو  هستند.

بازی حکم آنلاین شرطی

سایت بازی حکم آنلاین شرطیبازی حکم آنلاين بازی حکم آنلاين بازی حکم آنلاين,بازی  حکم شرطی آنلاين ,حکم آنلاين برای کامپیوتر,بازی حکم پولی آنلاين

اگر شما در یک خوانواده ایرانی زدگی می کنید بدون شک با بازی حکم آشنایی دارید و در این بازی تجربه بسیاری دارید ، بازی حکم یک بازی دو و چهر نفره پاسور است و آن را هم به صورت فیزیکی می تواند انجام دهید هم به صورت آنلاین و از آن می توانید لذت ببرید.

بازی حکم آنلاین

برگه های پاسور تشکیل شده از ۲ رنگ و ۴ نوع هستند که شامل پیک ، خشت ، گیشنیز ، دل می باشد که از هر کدام از این برگه ها ۱۳ عدد در وجود دارد که شامل (به ترتیب اهمیت ) تک ، شاه ، بی بی ، سرباز ، ده ، نه ، هشت ، هفت ، شش ، پنج ، چهار ، سه ، دو  هستند.

حکم آنلاین شرطی

حکم نام بازی‌ای با ورق‌های بازی یا حکم آنلاین شرطی (۵۲تایی) متکی بر بخت و مهارت است. محبوب‌ترین گونهٔ این بازی نوع چهارنفرهٔ آن است گرچه گونه‌های دو نفره و سه نفره ی آن هم بازی می‌شود. در میان بازی‌های ورق حکم نزد ایرانیان از محبوبیت زیادی برخوردار است.

در گونهٔ چهارنفری حکم بازیکنان دوبه‌دو یار یکدیگرند و دیگر گونه‌ها هر کس علیه بقیه بازی می‌کند. بله؛ اساس برد و باخت در هر «دور بازی» بر برنده شدن در «هفت بازی» یا «هفت دست بازی» استوار است و اساس برنده شدن در هر دست بازی کسب هفت امتیاز است که به هر کدام از این امتیازها هم «دست» می‌گویند و برنده شدن هر امتیاز را اصطلاحاً «دست‌گرفتن» می‌گویند.

پس مثلاً ممکن است در بازی حکم آنلاین شرطی  پنجم از هفت بازی گروه بازنده شش دست گرفته باشد و گروه برنده هم که هفت دست گرفته‌است. در گونهٔ چهارنفر امتیازها برای تیم لحاظ می‌شود و نه فرد. یکی از تیم های ایرانی افتخار افرین در عرصه جهانی، تیم شیاطین شش گیر میباشد که سه دوره پیاپی قهرمان مسابقات لاس وگاس شده اند..

در بازی آنلاین حکم ۴ نفره ورق ها باید کاملا بر خورده و پخش شوند تا حد امکان بین هر بازیکن پخش شوند ، در مرحله اول بین هر نفر ۵ عدد کارت پخش شده و فرد حاکم حکم مورد نظر خودش را اعلام می کند، در مرحله بعد در دو نوبت هشت ورق دیگر به هر نفد داده می شود و بعد از تقسیم ورق ها بازی حکم آنلاین شروع می شود این بازی را می توان در سایت به صورت بازی آنلاین حکم ۴ نفره بازی کرد.

 • سایت حکم آنلاين شرطی
 • حکم آنلاين شرطی
 • حکم آنلاین شرطی
 • دانلود بازی حکم شرطی
 • بازی حکم آنلاین پولیشرطی
 • سایت بازی حکم
 • پاسور شرطی آنلاین
 • پاسور شرطی

بازی آنلاین حکم ۴ نفره

اگر میخواهید بازی حکم را به صورت آنلاین و چهار نفره بازی کنید می توانید به وب سایت دوبیکس بت مراجعه نمایید و از انجام این بازی زیبا لذت بره و در شرط بندی خودتان برننده شوید و پولدار شوید.

سایت بازی حکم آنلاین

بهترین سایتی کی می توانیم به شما معرفی کنیم تا در آن سایت حکم آنلاین بازی کنید سایت دوبیکس بت است که در آن می توانید با خیال راحت شرط بندی کنید و با انجام بازی حرفه ای تان برنده شوید و پولدار شوید  ، بهترین انتخاب را انجام دهید و با خیال راحت بازی کنید.

سایت حکم آنلاین

حکم نام بازی‌ای با ورق‌های بازی یا حکم آنلاین شرطی (۵۲تایی) متکی بر بخت و مهارت است. محبوب‌ترین گونهٔ این بازی نوع چهارنفرهٔ آن است گرچه گونه‌های دو نفره و سه نفره ی آن هم بازی می‌شود. در میان بازی‌های ورق حکم نزد ایرانیان از محبوبیت زیادی برخوردار است.

در گونهٔ چهارنفری حکم بازیکنان دوبه‌دو یار یکدیگرند و دیگر گونه‌ها هر کس علیه بقیه بازی می‌کند. بله؛ اساس برد و باخت در هر «دور بازی» بر برنده شدن در «هفت بازی» سایت حکم آنلاین یا «هفت دست بازی» استوار است و اساس برنده شدن در هر دست بازی کسب هفت امتیاز است که به هر کدام از این امتیازها هم «دست» می‌گویند و برنده شدن هر امتیاز را اصطلاحاً «دست‌گرفتن» می‌گویند.

پس مثلاً ممکن است در بازی حکم آنلاین شرطی  پنجم از هفت بازی گروه بازنده شش دست گرفته باشد و گروه برنده هم که هفت دست گرفته‌است. در گونهٔ چهارنفر امتیازها برای تیم لحاظ می‌شود و نه فرد. سایت حکم آنلاین یکی از تیم های ایرانی افتخار افرین در عرصه جهانی، تیم شیاطین شش گیر میباشد که سه دوره پیاپی قهرمان مسابقات لاس وگاس شده اند..

در بازی آنلاین حکم ۴ نفره ورق ها باید کاملا بر خورده و پخش شوند تا حد امکان بین هر بازیکن پخش شوند ، در مرحله اول بین هر نفر ۵ عدد کارت پخش شده و فرد حاکم حکم مورد نظر خودش را اعلام می کند، در مرحله بعد در دو نوبت هشت ورق دیگر به هر نفد داده می شود و بعد از تقسیم ورق ها بازی حکم آنلاین شروع می شود این بازی را می توان در سایت به صورت بازی آنلاین حکم ۴ نفره بازی کرد.

  سایت حکم آنلاين شرطی
   حکم آنلاين شرطی
  حکم آنلاین شرطی
  دانلود بازی حکم شرطی
  بازی حکم آنلاین پولیشرطی
  سایت بازی حکم
   پاسور شرطی آنلاین
  پاسور شرطی
  سایت حکم آنلاین

بازی آنلاین حکم ۴ نفره

اگر میخواهید بازی حکم را به صورت آنلاین و چهار نفره بازی کنید می توانید به وب سایت دوبیکس بت مراجعه نمایید و از انجام این بازی زیبا لذت بره و در شرط بندی خودتان برننده شوید و پولدار شوید.

سایت بازی حکم آنلاین

بهترین سایتی کی می توانیم به شما معرفی کنیم تا در آن سایت حکم آنلاین بازی کنید سایت دوبیکس بت است که در آن می توانید با خیال راحت شرط بندی کنید و با انجام بازی حرفه ای تان برنده شوید و پولدار شوید  ، بهترین انتخاب را انجام دهید و با خیال راحت بازی کنید.